آیا می‌توانیم حواس جدیدی برای انسان خلق کنیم؟

آیا می‌توانیم حواس جدیدی برای انسان خلق کنیم؟

به عنوان انسان، ما می توانیم کمتر از یک ده تریلیونم (۱/۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) از همه امواج نور را حس کنیم.

متخصص عصب شناسی دیوید ایگلمن می‌گوید، ” “تجربه ما از واقعیت به دلیل بیولوژی وجودیمان محدود است.” او می خواهد این را تغییر دهد.

تحقیقات او در مورد فرآیندهای مغز انسان منجر به خلق ارتباط جدیدی شده – مانند جلیقه‌های حسی – که قبلا هرگز در جهان پیرامون ما دیده نشده است.

 

تماشای سخنرانی کامل :

 

 

 

telegram