۷٫۵ دقیقه بیشتر زندگی کنید … !!!

ایا افسوس زمانی را که برای انجام بازی رایانه ای گذاشتیم را خواهیم خورد؟

تحقیقات علمی نشان میدهد که وقتی در بستر مرگ هستیم افسوس …

ایا بازی رایانه ای بر روی ضربه مغزی اثر دارد ؟

ایا ممکن است بازی رایانه ای در بهبود ضربه مغزی مفید باشد؟

۷٫۵ دقیقه بیشتر زندگی کنید … !!!

 

وقتی جِین مک گونیکال، طراح بازی کامپیوتری، بدنبال ضربه مغزی شدید، خود را در بستر بیماری و مستعد خودکشی دید، یک ایده شگفت انگیزی برای بهبودی یافت. او به عمق تحقیقات علمی رفته و یک بازی کامپیوتری درمان کننده به نام ‘سوپربِتر’ خلق کرد. در این سخنرانی تکان دهنده، مک گونیکال توضیح می دهد که چطور یک بازی کامپیوتری می تواند انعطاف پذیری را افزایش دهد — و قول می دهد که هفت و نیم دقیقه به عمر شما اضافه کند.

 

سخنرانی کامل در سایت نوروگیم :

همراه ما در کانال تلگرامی باشید