چاپ مقاله گروه در اولین کنفرانس بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها   برای مطالعه نتایج پژوهش به لینک زیر مراجعه نمایید.   لینک مقاله ادامه مطلب