داستان یک سیب!

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: هر نسلي الگويي دارد، اما نسل‌هاي دوران ما به دليل سرعت گذر زمان الگوهاي زيادي را به دست مي‌آورند و از دست مي‌دهند، براي همين هم نمي‌شود استيو جابز را الگوي نسل آي‌پادبازها به شمار آورد. امروزه محصولات الکترونيکي که به ما اجازه مي‌دهد هميشه موسيقي گوش کنيم،‌ بازي کنيم، عکس بگيريم و با يکديگر ارتباط برقرار کنيم، از مهم‌ترين بازار‌هاي تجارت و نوآوري هستند و ابزار‌هايي که جابز درست کرد، تنها بخشي از آن‌ها را %D