نتیجه داد ، با یک گروه منسجم ! اختتامیه پر شکوه با حضور دبیر علمی کنگره اقای دکتر جوان و با حضور اساتید دیگر.     ادامه مطلب