مقایسه تاثیرات بازی رایانه ای fifa 2015 برتغییرات عملکرد شناختی و هورمونی در داوطلبان دختر و پسر جوان

مقایسه تاثیرات بازی رایانه ای fifa 2015 برتغییرات عملکرد  شناختی و هورمونی در داوطلبان دختر و پسر جوان

امروزه بازی های رایانه ای مورد توجه و جذابیت بسیاری از افراد در سنین مختلف قرارگرفته است، بطوری که ممکن است در طول شبانه روز زمان زیادی را به آن اختصاص بدهند. تولید بازی های رایانه ای در شکل ها و طرح های مختلف هر روز در حال افزایش است و در واقع به عنوان یک صنعت می توان از آن نام برد. مغز انسان فرمانده بدن است و هر اتفاقی که در سیستم مغزی انسان بیفتد نهایتا منجر به بروز یک رفتاردر انسان می شود. و هر رفتار ما بازخوردی از عملکرد سیستم عصبی مرکزی است. در بازی های رایانه ای مهمترین و موثرترین بخش از بدن که در گیر بازی می شود و بازی بر آن اثر می گذارد سیستم  عصبی  است. بنابراین در کنار بازی های رایانه ای باید به سیستم عصبی  فرد بازی کننده و نهایتا رفتارهایی که از آن ایجاد می شود توجه کنیم .با توجه به اهمیت این موضوع گروه نوروگیم در کنگره علوم اعصاب سال ۹۳ کار تحقیقاتی در همین زمینه  با عنوان مقایسه تاثیرات بازی رایانه ای fifa 2015   برتغییرات عملکرد  شناختی و هورمونی در داوطلبان دختر و پسر جوان به انجام رسانید. در این بازی رایانه ای بازیکن های دختر و پسر با میانگین سنی ۲۰ سال شرکت کردند، بازی بصورت دونفره انجام شد. در ابتدای بازی فرم مشخصات شخصی و اطلاعات عمومی توسط بازیکن ها پر گردید و همچنین قبل و بعد از بازی نمونه های بزاق(سنجش میزان هورمون استرس(کورتیزل))از افراد گرفته می شد و افراد تست PASAT را قبل و بعد از بازی جهت سنجش فعالیت شناختی(سلامت عمومی شناختی، سرعت پاسخگوئی، توجه ممتد و خستگی ذهنی ) انجام می دادند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بازی های رایانه ای می توانند سیستم استرسی و ادراکی-شناختی افراد را تحت تاثیر قرار دهند همچنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استرس اولیه در اثر بازی های رایانه ای توانمندی های ذهنی مثل توجه و سرعت پردازش و قدرت تصمیم گیری را بالا می برد که می تواند نشان دهنده اثر مثبت بازی های رایانه ای باشد ولی وقتی که بازی های رایانه ای بصورت طولانی مدت استفاده می شوند ، استرس حاصل از آن بصورت مزمن می شود که توانمندی های ذهنی را در فرد بازیکن مختل می کند.از طرف دیگردر این مطالعه  مقایسه سیستم استرسی و ادراکی-شناختی بین دو جنس بر این نکته می تواند تاکید کند که این تغییرات می تواند تا حدودی وابسته به جنس باشد. بنابر این باید به این نکته توجه کنیم که تاثیر بازی های رایانه ای فقط مختص به یک جنس خاص نمی باشد بلکه در هر جنس با توجه به فیزیولوژی آن جنس می تواند تاثیرات مثبت و منفی بر سیستم عصبی،رفتاری و شناختی آن فرد بگذارد.

در پایان از همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب کاربردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیه ا…. ، دانشگاه علم و صنعت و شرکت عصب فناوری پارس تقدیر و تشکر می شود.

گروه نوروگیم

www.neurogame.ir