اولین کنفرانس ملّی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»

اولین کنفرانس ملّی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»

 

 

 

000r_51_151220093258

 

حضور اعضای گروه نوروگیم دراولین کنفرانس ملّی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»

 

پذیرش مقاله گروه “مقایسه تاثیرات بازی رایانه ای fifa 2015 برتغییراتعملکرد شناختی و هورمونی در داوطلبان دختر و پسر جوان” در کنفرانس