مفتخریم که خاصترین گروه را تشکیل داده و از خاصترین متخصصین حوزه گیم برای سخنرانی استفاده نمودیم.   گروه نوروگیم در انتظار دیدار شما در اختتامیه است!   ادامه مطلب