حضور مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در مراسم اختتامیه پنل نوروگیم باعث ایجاد سرور و شادی در اعضای اجرایی گروه نوروگیم گردید.   ثبت نام ادامه مطلب