خاصترین گروه …

مفتخریم که خاصترین گروه را تشکیل داده و از خاصترین متخصصین حوزه گیم برای سخنرانی استفاده نمودیم.

 

گروه نوروگیم در انتظار دیدار شما در اختتامیه است!

 

انجام مسابقه فینال مورتال کمبت به عنوان یک بازی خشن و بازی جدید آروند استودیو به نام  کلش اف برین به عنوان بازی شناختی

 

شروع یک اغاز نزدیک است.

 

Slide1 Slide2 Slide3