Monthly Archive:: دی ۱۳۹۴

خاصترین گروه …

مفتخریم که خاصترین گروه را تشکیل داده و از خاصترین متخصصین حوزه گیم برای سخنرانی استفاده نمودیم.   گروه نوروگیم در انتظار دیدار شما در اختتامیه است!   ادامه مطلب

شروع شد …!

      شروع یک فکر جدید …!   در انتظار شما در سالن شماره ۷ ، مرکز همایش های بین اللمللی رازی ، چهارمین کنگره علوم اعصاب ادامه مطلب