سخنرانی رییس هئیت مدیره و معاون پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای در پنل نوروگیم

منتظر شما در کنگره هستیم

 

سخنرانی رییس هئیت مدیره و معاون پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای در پنل نوروگیم

گیم را از نگاهی دیگر بنگریم

گروه نوروگیم برگزار میکند

برنامه سخنرانی ها ،ضمینه سخنرانی ها در سایت کنگره قرار داده شده است.

برای اشنایی با سخنرانان و ضمینه های صحبت به سایت کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیرجوع نمایید

 

گروه نورگیم آماده به چالش کشیدن مغز شما میباشد.

 

Slide1Untitled4