منتظر شما در کنگره هستیم   سخنرانی رییس هئیت مدیره و معاون پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای در پنل نوروگیم گیم را از نگاهی دیگر بنگریم ادامه مطلب