بایگانی روزانه: شنبه, آبان ۹, ۱۳۹۴

سبد گردو

حکایت میکنند که روزی مردی ثروتمند سبدی بزرگ را پر از گردو کرد، آن را پشت اسب گذاشت و وارد بازار دهکده شد، سپس سبد را روی زمین ادامه مطلب