به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، بعضی از محققان در کنار اذعان داشتن به تاثیر انجام این بازی ‌ها در تقویت حافظه و قدرت تحلیل مغز، ادامه مطلب