بایگانی روزانه: چهارشنبه, مهر ۱۵, ۱۳۹۴

درباره ما

ایده گیم   اولین بار۲/۹/۹۲ در کمیته دانشجویی سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی توسط اقای مهندس حامد علی یاری مطرح شد. پس از تشکیل هسته مرکزی سه ادامه مطلب