یک گیم، برای ترسیم نقشه ی ارتباطات نورون ها

نام گیم: EyeWire
محل تولید: دانشگاهMIT و پرینستون – آزمایشگاه Seung – توسط دکتر سباستین سونگ (Sebastian Seung) – نوروساینتیست!
هدف: دستیابی به نقشه ی سه بعدی مغز – بازسازی سه بعدی ارتباطات بین نورون های مغزی

آن چیزی که انسان ها را «خاص» می کند، آن چیزی که باعث می شود یک شخص با شخص دیگر تفاوت داشته باشد، چیزی است فراتر از ژن ها و ژنوم. خاص بودن را ارتباطات نورون هایمان به وجود می آورد. ارتباطاتی که با «ژن هایمان» ایجاد می شود و با «تجربیاتمان» شکل و فرم می گیرد.

در نگاه اول خنده دار به نظر می رسد، که با یک بازی، بتوانیم نقشه ی سه بعدی مغز را ترسیم کنیم. ولی نوروساینس این موضوع خنده دار را به واقعیت تبدیل می کند. نورو. ویکند جایی است که ما می توانیم با نوروساینس به صورت «بین رشته ای»، ایده های خنده دارمان را به واقعیت تبدیل کنیم.

تا کنون بیش از ۲۰۰,۰۰۰ نفر از بیش از ۱۴۵ کشور جهان در این بازی شرکت کرده اند. برای مشاهده ی این گیم و کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن، می توانید به سایت زیر مراجعه کنید.

http://eyewire.org