پول خرج کردن دردناک است و محل درک درد …

اینکه مغز ما چگونه تصمیم می گیرد؟چطور انتخاب می کند؟در نهایت چطور عمل می کند؟سوالاتی هستند که پاسخ به ان ها می تواند در بازاریابی و اقتصاد بسیار کمک کننده باشد.

پول خرج کردن دردناک است و محل درک درد در سیستم عصبی ست…

 

Fotolia_41861772_XS-300x300