نورو … گیم … ؟؟؟

تاثیر بازی های رایانه ای به عنوان یک پدیده فناورانه مورد استقبال عمومی در جوامعی با فرهنگ مختلف قرار گرفته است. بازیهای رایانه ای یک مقوله فرهنگی مشترک و رایج در تمام زبانها می باشد .جاذبه بازیهای رایانه ای بقدری بالاست که امروزه درتمام خانواده ها در هر سطحی ،ملیتی و مذهبی راه یافته است .