سالمندان+بازی های کامپیوتری=تقویت حافظه

جام جم کليک

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، بعضی از محققان در کنار اذعان داشتن به تاثیر انجام این بازی ‌ها در تقویت حافظه و قدرت تحلیل مغز، تاکید می‌کنند که فعالیت ‌های دیگری مانند مطالعه کردن، برنامه ریزی کردن یا ترتیب دادن یک جلسه مباحثه، انجام برنامه ‌های موسیقی، ترتیب دادن برنامه های سخنرانی‌ کوتاه مدت برای سالمندان یا انجام فعالیت ها و خدمات اجتماعی صورت گرفته توسط آن‌ها نیز می تواند به همان اندازه مفید و مثمر ثمر باشد. بررسی ‌ها حاکی از آن دارند که هر فعل و انفعالی که برای مغز تازه و جدید محسوب شود، می‌تواند آن را تقویت کرده و کارکردهای مختلفش را افزایش دهد. به عنوان نمونه اگر کسی در انجام بازی شطرنج به اندازه ی کافی تبحر داشته باشد، پرداختن به بازی دیگری نظیر سودوکو یا دوز نیز می تواند مغز او را با شرایط جدیدی مواجه کرده و برای تقویت مغزش مفید واقع شود. در نتیجه بازی‌های کامپیوتری را هم نمی توان از این قاعده مستثنی دانست. پس اگر می‌خواهید مغزتان همیشه فعال و سرحال باشد، باید آن را مرتبا و به شکل مداوم، با چیزهای جدید و چالش برانگیز مواجه کنید.