دی ماه ۱۳۹۴

در خاصترین رقابت با ما همراه باشید.

Presentation1

با مغز خویش بازی نمایید.

پیش ثبت نام …!

 

فرم ثبت نام

را تکمیل و برای ما ارسال نمایید.

NeuroGame@chmail.ir

 

ظرفیت همانند گذشته بسیار محدود …!