درباره ما

ایده گیم   اولین بار۲/۹/۹۲ در کمیته دانشجویی سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی توسط اقای مهندس حامد علی یاری مطرح شد. پس از تشکیل هسته مرکزی سه نفره گروه تحقیق در مورد  گیم (حدود شش ماه )آغاز شد.

دریافتیم که گیم  به عنوان یک رسانه خصوصی و جذاب با اثر گزاری فوق العاده ویژه در سیستم دستگاه عصبی مرکزی سبب تغیر وتحول در افکار و رفتار در دوجهت مثبت و منفی می شود .

بعد از بررسی مسایل نیاز سنجی و امکان سنجی و استفاده از علم اساتید مختلف، گروه نوروگیم تشکیل شد.

در ابتدا گروه دست به تنظیم پروپوزالی از طرح مدنظر خویش نمود که ایمان داشت این طرح را میتواند به عنوان یک طرح ملی مطرح نماید(مطرح نموده که در حال بررسی میباشد).

در مرحله بعد این احساس نیاز بوجود آمد که نمونه ی پایلوت (آزمایشی) آن را عملیاتی نماییم چراکه بزرگوارانی در عملیاتی بودن این طرح تردید داشتند.

سلسله نشست هایی برای برنامه ریزی و تهیه تجهیزات مورد نیاز برای اجرا با اساتید و دیگر اعضای گروه تشکیل گردید. مراحل اجرایی ان به صورت زیر بود.

ابتدا فراخوانی در داخل سومین کنگره علوم اعصاب (۷-۹ آبان) داده شده و ۳۲ نفر در این طرح ثبت نام نمودند(یک جام ۳۲ نفره ،FIFA 2015).

در زمان ثبت نام پرسشنامه های در اختیار شرکت کننده گان قرار گرفت که در آن یک سری سوال های هدفمند طرح گردیده بود.

بعد از این مرحله در ابتدا و انتهای هر بازی (۶۱ بازی ) از شرکت کننده گان تست سنجش کورتیزول و تست شناختی اخذ گردید(۱۲۲ داده یا ۶۱ ذوج داده).

از سوی دیگر در حین بازی دستگاه EEG  بر روی سر بازیکنان قرارداده شد و امواج مغزی آنها در حین بازی ثبت گردید.

هدف بررسی وضعیت بازیگرها قبل و بعد بازی و مقایسه آنها با هم و در سوی دیگر در حین بازی بود.

نتیجه این تحقیق پایلوت مقاله ای است که در مجله علوم اعصاب به چاپ رسیده است و همچنین یک چکیده در کنگره علوم شناختی هم  چاپ گردید است.

گروه نوروگیم:

دکتر هدایت صحرایی

دکتر محمد رضا دلیری

دکتر بهروز مینایی

دکتر معصومه کاظمی

دکتر الهه تکیه

دکتر مریم صالحی

دکتر سید محمد علی سید حسینی

مهندس محمد محمدی

دکتر اسماعیل ریاحی

دکتر جمال شمس

دکتر رضا لشگری

دکتر ناهید سراییان

دکتر مهدی هادی پور

مهندس اصغر امام قلی

مهندس مصطفی صالحی

مهندس میثم رونقی

مهندس احسان یزدانی

مهندس کوروش زارع

خانم زهرا دهقانی

خانم مرجان عرفانی

دکتر حامد علی یاری

 

 

در صورت تمایل به عضویت یا همکاری در گروه با ما تماس بگیرید.