ثبت امواج مغزی در حین بازی رایانه ای

Slide2.JPgکاظمی 2

ثبت امواج مغزی در حین بازی رایانه ای  برای اولین بار توسط گروه نورو گیم ،درسومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی (طرح نوروگیم) ۷-۹ آبان۱۳۹۳ (محل برگزاری همایش های رازی ) دانشگاه علوم پزشکی ایران

ایسنا

فارس نیوز